BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
808
2024'DE
BAĞITLANAN TİS
28
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
18
GÜNCELLENME TARİHİ: 04.04.2024

YERELSEN’DE ARAYIN:

Yerel İş Barışı Kongresi Yapıldı…


10 Eylül Pazartesi 2007.

 

 

Sendikamız koordinatörlüğünde, Hizmet-İş Sendikası ortaklığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki ile düzenlenen Yerel İş Barışı Kongresi 08-09 Eylül 2007 tarihlerinde Kartepe Green Park Hotel’de gerçekleştirildi.

“Yenileşme ve Gelişim için Türkiye’de Sosyal Diyaloğun Güçlendirilmesi” kapsamında yerel iş barışını tesis etmek, işçi ve işveren temsilcileri arasındaki müzakerelerin demokratik ve uzlaşmacı bir zeminde gerçekleştirilmesini sağlamak, sosyal diyaloğun kurumsallaştırılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen Yerel İş Barışı Kongresi’ne;


Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim KARAOSMANOĞLU, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin YILMAZ, Yerelsen Genel Başkanı Münir KARALOĞLU, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, Yerelsen Başkan Vekili Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ersin YAZICI, üyemiz Belediye Başkanları, Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Mustafa TAŞTEKİN ile işçi ve işveren temsilcileri katıldı.Kongrenin açılışında bir konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim KARAOSMANOĞLU; “Ülkemizin kalkınmasının, genel olarak refaha kavuşabilmesinin, huzurlu çalışma, işçi ve işveren barışıyla mümkün olduğunu, bu bakımdan düzenlenen kongreyi örnek, öncü bir çalışma olarak gördüğünü” ifade etti.

Ayrıca, gelişmiş ülkelerde işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin üst düzeyde olduğunu belirten KARAOSMANOĞLU, “Biz buna dikkat ediyoruz. İşçilerimize patron gibi değil, sevgiyle, kardeş gibi bakıyoruz. Patronluk düzeni tarih oldu. Biz, Büyükşehir Belediyesini büyük bir aile olarak görüyoruz. Çalışanlar bizim kardeşlerimiz ve hedeflerimiz aynı. Hepimiz bu kenti daha yukarı taşımak, daha modern ve çağdaş yapmak için çalışıyoruz. İşçi kardeşlerimizin yaptığı da en az benim görevim kadar onurlu bir görevdir” dedi.Genel Başkanımız Münir KARALOĞLU ise, Yerel İş Barışı Kongresinin açılışında yaptığı konuşmasında, Yerel İş Barışı Projesi hakkında bilgi verdi.

Yerel İş Barışı Kongresine kadar gelinen süreçte proje kapsamında;


“60 işyeri kurul üyesinin katıldığı eğitim seminerinde “İşyeri Kurullarının Çalışma Esasları” ile “Sosyal Diyalogun AB ve Türkiye Uygulamaları”nın değerlendirildiğini,


Yine, 30 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul üyesine “İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Standartları”, “İş Kazaları” gibi konuları içeren bir eğitim semineri verildiğini,


Son olarak, 100 sendika yöneticisi, işveren ve işyeri sendika temsilcisinin katıldığı seminerde ise; “Yönetimde Yeni Yaklaşımlar”, “İletişim Teknikleri ve Sosyal Diyalog”, “AB ve Türkiye Uygulamaları” konularında eğitim verildiğini, ifade etti.


KARALOĞLU, Ayrıca, “ Bu proje bir kez daha göstermiştir ki; işçi ve işveren sendikaları kesinlikle birbirlerine düşman iki kuruluş değil, olsa olsa farklı kesimlerin çıkarlarını savunan birer rakiptir. Bu proje bu iki rakibi “İş Barışı ve Sosyal Diyalog” ortak paydasında buluşturmuştur” dedi.Proje ortaklarından Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut ARSLAN da yaptığı konuşmasında; “Artık bilinen sendikal yapının değiştiğini, sendikacılığın gelişmesi için ve sosyal diyaloğun tesisi adına burada olduklarını, sosyal diyaloğun konuşmak değil, konuşarak uzlaşma sağlamak olduğunu belirtti ve çatışarak değil, konuşarak uzlaşmayı sağlamak için bu projede yer aldıklarını” ifade etti.


Diğer taraftan, Kongre sürecinde; “İşyeri Kurullarının Etkinleştirilmesi”, “Sosyal Diyalog; Kurumsallaşma Çabaları ve İşyeri Barışı”, “Mesleki Gelişim”, “Türkiye´de Sendikacılık; Yapısal Sorunlar ve Çözüm Yolları”, “İş Sağlığı ve Güvenliği” başlıkları altında 5 ayrı konu çalıştaylar’da müzakere edildi.

 

Ayrıca, “AB Müzakere Süreci ve Türk Çalışma Yaşamına Etkileri” konulu bir panelin de düzenlendiği Yerel İş Barışı Kongresi’ne değişik üniversitelerden öğretim üyeleri; Prof. Dr. Metin Kutal, Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu, Prof Dr. Engin Yıldırım, Doç. Dr. Zeki Parlak, Doç. Dr. Süleyman Özdemir, Yrd. Doç Dr. İbrahim Subaşı, Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir Şenkal, Yrd. Doç. Dr. Sayım Yorgun, Yrd. Doç. Dr. Betül Urhan ile İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanları; Mehmet Koçak, Lütfi Alpsoy, İSGÜM Laboratuar Müdürü Yıldız Üner, Dr. Osman Gür ve Aziz Çelik konuşmacı olarak katıldı.

 

İş Birliğini Sürdürme Protokolü İmzalandı


Yerel İş Barışı Kongresinin son gününde Genel Başkanımız Münir Karaloğlu ve Hizmet İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, geliştirilen iyi ilişkilerin ve eğitim sürecinin devamı için “İşbirliğini Sürdürme Protokolü” imzaladılar.

 


  

Daha önce Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun da imzaladığı İşbirliğini Sürdürme Protokolü’nün imza edilmesinden sonra çalıştaylarda ve panellerde konuşmacı olarak katılanlara teşekkür belgelerinin verilmesi ile Yerel İş Barışı Kongresi tamamlandı.