BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
512
2021'DE
BAĞITLANAN TİS
31
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
20

YERELSEN’DE ARAYIN:

Yerel İş Barışı Projemizin Tanıtımı Yapıldı.

Sendikamız Yerelsen ile Hizmet-İş Sendikası ortaklığında yapılan, AB hibe fonu destekli Yerel İş Barışı Projesi basın toplantısında tanıtıldı.


 


 


27.12.2006 tarihinde düzenlenen basın toplantısına Sendikamız Genel Başkanı Münir KARALOĞLU, Hizmet-İş Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, Genel Başkan Vekilimiz  Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ersin YAZICI, Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Mustafa TAŞTEKİN ve Genel Sekreterimiz Av.Halil ÜSTÜNDAL katıldı.


 


Projenin amacı ve proje kapsamında yapılacak olan faaliyetler hakkında bilgi verilen toplantıda, Genel Başkanımız Münir KARALOĞLU, “günümüzde sendikacılığın değiştiğini, artık sendikaların ilgi alanının, sadece ücret pazarlığı yapmak olmadığını, sendikaların içinde bulunduğu topluma, temsil ettiği çalışanlara karşı da önemli sorumluluklarının bulunduğunu,  sendikaların çalışma hayatını ilgilendiren muhtelif konularda projeler hazırlayıp hayata geçirmelerinin de bu sorumluluklardan biri olduğunu” belirtti.


 


Projenin amacının, “yerelde iş barışını tesis etmek, güçlendirmek ve sürekli kılmak” olduğunu ifade eden Genel Başkanımız “Proje kapsamında; işçi ve işveren kuruluşları arasındaki müzakerelerin demokratik ve uzlaşmacı zeminde gerçekleştirilmesinin sağlanması, sosyal diyalogun kurumsallaştırılması, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ve diğer kurulların etkinleştirilmesi sağlanacaktır.” dedi.


 


Karaloğlu, “Buna yönelik olarak, sendika yöneticilerine, işyeri temsilcileri ve işyeri İSG kurul üyelerine yönelik YÖNETİŞİM eğitimi verileceğini, tüm çalışmaların düzenlenecek olan YEREL İŞ BARIŞI kongresinde tartışılıp sonuçlarının çalışma hayatının tüm taraflarının istifadesine sunulacağını” ifade etti.


 


            Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut ARSLAN’ da “amaçlarının sendikal alanda yeni bir anlayışın hakim olması olduğunu, işçi-işveren kavgalarının bu tür projeler sayesinde tarih olacağını, kavganın bugüne kadar kimseye yarar sağlamadığını, taraflardan birinin zarar görmesi diğerini de olumsuz şekilde etkilediğini, bu  ve bunun gibi sosyal barış projeleri ile toplu sözleşmelerde rahatlık sağlanacağını” belirtti.


 


Ayrıca, “işveren sendikacılığını desteklediklerini, Hizmet-İş’e üye Belediyelerin işveren sendikalarına üye olmalarını teşvik ettiklerini” ifade etti.


 


10 ay  sürecek olan projemizin Yönetim Kurulu Genel Başkan Vekilimiz  Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ersin YAZICI ve     Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Mustafa TAŞTEKİN’den oluşmaktadır.


           


Projemizin bütçesi 98.186.- YTL. olup, bütçenin % 90’ı AB fonlarından karşılanacaktır.