BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
786
2024'DE
BAĞITLANAN TİS
6
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
30
GÜNCELLENME TARİHİ: 05.02.2024

YERELSEN’DE ARAYIN:

Yerel Yönetim Reformları Çalıştayı Başlıyor


30 Ekim Pazar 2016.

haberdetay

YEREL YÖNETİM REFORMLARININ UYGULAMA SONUÇLARI TARTIŞILIYOR

Ülkemizdeki tek yerel yönetimler kamu işveren sendikası olan YERELSEN tarafından düzenlenecek bir çalıştay ile başta 6360 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu olmak üzere, son 15 yılda yerel yönetimler alanında gerçekleştirilen reformların uygulama sonuçları masaya yatırılıyor.

Çalıştaya, Ülkemizdeki tüm büyükşehir belediyeleri ile büyükşehirlerde bulunan ilçe belediyelerinin temsilcilerinin yanı sıra, yerel yönetimler konusunda paydaş durumunda olan merkezi yönetim kurum ve kuruluşları ile bunların taşra birimleri, valilik ve kaymakamlıklar ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Birimlerinden temsilciler katılacak. Toplam 14 farklı oturum şeklinde gerçekleştirilecek olan oturumlarda yerele yönetim reformlarının felsefesi, nitelikleri ve uygulama sonuçları çeşitli paydaşların gözünden detaylı olarak tartışılacak.

FARKLI BİR ÇALIŞTAY

Çalıştayın bir diğer özelliği de, ilk defa yerel yönetimler konusunda uzman akademisyenleri bir araya getirecek oturumların da bulunması. Böylelikle, sadece reformların uygulama sonuçları ve sorunların değil, muhtemel çözüm önerilerinin de ortaya konması amaçlanıyor.

Bu konuda bir açıklama yapan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı ve YERELSEN Genel Başkanı Zeki Toçoğlu, bu çalıştayın, ülkemizin en önemli sorun alanlarının birinin detaylı olarak ve tüm paydaşlarıyla birlikte tartışıldığı örnek bir etkinlik olduğunu ifade etti. “Başka bir çok alanda olduğu gibi, yerel yönetimler alanında da ülkemizde sessiz bir devrim yaşanıyor. 5302 İl Özel İdaresi Kanunu, 5393 Belediye Kanunu, 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve en son 6360 sayılı kanun ve çıkarılan bir çok ikincil mevzuat ile, ülkemizdeki toplumsal dönüşüme ayak uyduran ve onu yönlendiren modern bir yerel yönetim sistemi oluşturulmaya çalışılmıştır. Tabii ki, bu süreç sürekli iyileştirme ile gelişecek bir süreçtir. Bu nedenle, böyle bir çalıştayda hem yerel yönetim reformlarının tüm aktör ve paydaşlarını hem de bu alanda yazıp çizen akademisyenleri bir araya getirmek suretiyle, diğer reformlar için de örnek olacağını düşündüğümüz bir değerlendirme yapılmasını amaçlıyoruz” diyen Toçoğlu, çalıştayın farklı oturumlarının Sakarya, ordu ve Antalya illerinde gerçekleşeceğini ifade etti.

Bilimsel koordinatörlüğünü İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hamza Ateş’in üstlendiği çalıştayda; belediyelerin organizasyon ve yönetim sorunları, personel sorunları ve çalışma hayatı, belediye şirketleri ve iştirakler, sosyal belediyecilik, itfaiye ve afet yönetimi, zabıta ruhsat ve denetim, imar ve planlama hizmetleri yönetimi, çevre ve atık yönetimi, toplu taşıma ve UKOME, AYKOME, Su ve Kanalizasyon İşleri, Büyükşehir Belediyesi ile ilçe Belediye ilişkileri, mülki idare-belediye ilişkileri, ölçek ve katılım sorunu, kırsal alan yönetimi ve kent vizyonu gibi konular tartışılacak.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GELİŞTİRİLECEK

6360 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ekseninde yerel yönetim reformlarının uygulama süreçlerinin uygulayıcılar perspektifinden değerlendirilerek karşılaşılan sorunların tespiti ve çözüm önerileri geliştirilmesinin hedeflendiği çalıştay sonunda elde edilen sonuçlar kamuoyuna duyurulacak. Ayrıca, uygulama sonuçlarının ayrıntılı raporlar olarak yerel yönetim reformlarında rehberlik etmesi amacıyla TBMM’ye ve ilgili kurum ve kuruluşlara sunulması da hedefleniyor.

YEREL YÖNETİM REFORMLARININ TÜM PAYDAŞLARI BU ÇALIŞTAYDA BULUŞACAK

Yerelsen’in “6360 sayılı kanun ekseninde yerel yönetim reformları uygulama sonuçlarını araştırma projesi” kapsamında düzenlenecek olan çalıştaya ilgili bakanlıkların temsilcileri, büyükşehirlerin vali ve kaymakamları, Büyükşehir Belediye Başkanları, Büyükşehir Genel Sekreterleri, ilçe belediye başkanları, ilgili daire başkanları, ilgili müdürler, sendika temsilcileri, İller Bankası ve Sayıştay temsilcileri ve Su ve Kanalizasyon İdarelerinin temsilcileri katılacak.

SAKARYA, ORDU VE ANTALYA’DA

5-6 Kasım tarihlerinde Sakarya’da başlayacak ve her ilde 2 gün sürecek olan çalıştay,  kasım ayı içerisinde Ordu ve Antalya’da devam edecek.