BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
808
2024'DE
BAĞITLANAN TİS
28
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
18
GÜNCELLENME TARİHİ: 04.04.2024

YERELSEN’DE ARAYIN:

Yerel Yönetimler Ordu Çalıştayı Tamamlandı


21 Kasım Pazartesi 2016.

o6

6360 Sayılı Kanun Ekseninde Düzenlenen Yerel Yönetimler Reformları Projesi kapsamında YERELSEN tarafından Ordu’da ikincisi düzenlenen çalıştay sona erdi. 6 oturum başlığının masaya yatırıldığı toplantının kapanışında konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve YERELSEN Başkanvekili Dr. Mustafa Çöpoğlu, proje dâhilinde 3. ve son çalıştayın Antalya’da yapılacağını ve çalıştayların sonuçlarının Ankara’daki yetkililere ulaştırılarak sorunları çözmeye yönelik çalışacaklarını ifade etti.

Nüfusun %76’sı Büyükşehirlerde Yaşıyor

6360 sayılı yasa ile İstanbul ve Kocaeli dışındaki diğer büyükşehirlerin sınırlarının da mülki idare sınırlarına dâhil olduğunu söyleyen Dr. Mustafa Çöpoğlu, yine bu düzenlemeyle 14 büyükşehrin aynı sistemle kurulduğunu belirterek, “En son kurulan büyükşehir belediyesi de Ordu Büyükşehir Belediyesidir. Bu uygulamayla birlikte Türkiye nüfusunun yaklaşık %76’sı büyükşehir sınırları içinde yaşar hâle gelmiş, ülkemizin yüzölçümünün %51’i de büyükşehir olmuştur” dedi.

OBB Yerel Yönetimler Reformunun Deneme Testlerini Başarıyla Geçti

30 Mart 2014 yerel seçimlerinin ardından Ordu’nun fiilen Büyükşehir Belediyesi olduğunu söyleyen Dr. Mustafa Çöpoğlu, geçen 2.5 yıllık süre zarfında yerel yönetimler reformunu uygulama sonuçlarının tartışılması için yeterli zaman geçtiğini belirterek, “Yerel yönetimler reformunun deneme testleri,  Türkiye’de en son kurulan, coğrafyası zor ve nüfus olarak en küçük olan Büyükşehir Ordu’da Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Enver Yılmaz’ın kaptanlığında başarıyla geçmiştir. Son yerel yönetim reformuyla büyükşehirlere getirilen modelin, büyükşehir olmayan diğer illerimizi de teşmil etmesi gerektiğini düşünüyorum”  şeklinde konuştu.

Yerel Yönetimler Alanında Pek Çok Projeye İmza Attık

Yerel yönetimlerde esas olarak reform denilecek düzenlemelerin 2004 yılında belediye mevzuatı ve Büyükşehir Belediyesi mevzuatıyla yapıldığını söyleyen Dr. Çöpoğlu, bu dönemde merkezi hükümetin uhdesinde olan pek çok görevin yerel yönetimlere devredilerek güçlendirildiğini belirtti. Dr. Mustafa Çöpoğlu, “YERELSEN, belediye yönetimleri adına işçi sendikaları karşısında toplu iş sözleşmesi yapmakla birlikte yerel yönetimler alanında çok sayıda eğitsel ve sosyal faaliyete imza atmış ve pek çok projeyi de başarıyla yürütmüştür. Sakarya ve Ordu’da yaptığımız ve Antalya’da düzenlenecek çalıştay da, sendikamızın bu alanda süregelen hizmetlerini oluşturmaktadır” diye konuştu.

Merkezi Yönetimde Parlementer Sistem Uygun Değil

Yerel yönetimlerin kurulduğu ilk günden bu yana başkanlık sistemiyle idare edildiğini ifade eden Dr. Çöpoğlu, bu günde kadar bu yapının reformlarla iyileştirilerek bu günlere getirildiğine dikkat çekerek, “Kimse yerel yönetimlerde yeni bir sistem arayışında değildir. Çünkü bu sistemle, vatandaşlarımızın devletten ve kamudan aldığı birçok hizmet, başarılı bir şekilde yerine getirildiği gibi yönetimde istikrar devam etmektedir. Burada asıl ters giden husus, yerel yönetimlerde başkanlık sistemi hüküm sürerken merkezi yönetimde parlamenter sistemin varlığını sürdürmesidir. İnşallah merkezi yönetimdeki başkanlık sistemiyle, idari sistemimizdeki bu eksiklik milletimizin iradesiyle tamamlanacaktır” dedi.

Çalıştayın Üçüncüsü 25-27 Kasım’da Antalya’da Düzenlenecek

Ordu çalıştayı 35 farklı kamu kurum ve kuruluşu ile özel teşebbüsten ve 5 farklı üniversiteden toplam 121 katılımcı ile gerçekleştirildi. Çalıştay toplantısında itfaiye ve afet yönetimi, zabıta ruhsat ve denetim hizmeti, imar ve planlama hizmetleri yönetimi, çevre ve atık yönetimi, kırsal kentsel ulaşım, toplu taşıma ve UKOME ile AYKOME konularının ele alındığını söyleyen Dr. Mustafa Çöpoğlu, 25-27 Kasım tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek son çalıştayda ise büyükşehir belediyeleri- mülki idare ilişkileri, büyükşehir belediyeleri-büyükşehir ilçe belediyeleri ilişkileri, su ve kanalizasyon hizmetleri konularının masaya yatırılacağını ifade etti.

Çalıştayın Sonuçları Raporlanarak Ankara’ya Ulaştırılacak

Ordu çalıştayının oldukça verimli geçtiğini belirten Genel Sekreter Dr. Mustafa Çöpoğlu, “Sakarya’da ilkini düzenlediğimiz çalıştay başarılı geçmişti. İkincisini düzenlendiğimiz Ordu çalıştayı da bir kademe daha iyi geçti. İnşallah 3.sünü Antalya’da gerçekleştireceğimiz çalıştay programının ardından elde edilen çözüm önerilerini ve sonuçları raporlayıp Ankara’daki uygulayıcılara ve karar vericilere ulaştıracağız. Belirlenen sorunların %10’una dahi çözüm bulabilirsek başarı elde etmiş oluruz” diye konuştu.

Konuşmasının sonunda Ordu çalıştayına katılım gösteren ve emek veren herkese teşekkür eden Dr. Mustafa Çöpoğlu, katılımcılara sertifikalarını takdim etti.