BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
808
2024'DE
BAĞITLANAN TİS
28
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
18
GÜNCELLENME TARİHİ: 03.05.2024

YERELSEN’DE ARAYIN:

YERELSEN 2.Olağan Genel Kurulu yapıldı


23 Aralık Salı 2008.

  
  
 
Sendikamız, Kartepe Green Park Resort Hotel’ de 2.Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirdi. Genel kurulumuza Kocaeli Valisi Gökhan SÖZER, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim KARAOSMANOĞLU, TÜRK-İŞ  Genel Mali Sekreteri ve Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ergün ATALAY, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Mürsel TURBAY , KOOP-İŞ Genel Başkanı Eyüp ALEMDAR’la birlikte pek çok sayıda delege ve konuk katıldı.
  
  
Genel Sekreterimiz Mümtaz UZUN’un katılımcıları Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okumaya davet etmesi ile başlayan Genel Kurul, Divan Başkanlığına Sakarya Serdivan Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU, divan kâtipliğine Darıca Belediye Başkanı Şükrü KARABACAK ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Kemal ALTUNEL’in seçilmesi ile devam etti.
 
 

 
KARALOĞLU ÇALIŞMALARI ANLATTI

Divan Başkanı Zeki TOÇOĞLU Genel Kurul gündem maddelerini okuttu ve gündeme ilave bir teklif olup olmadığını sordu. İlave bir teklif olmadığı anlaşıldığından toplantıya devam edildi.  Divan Başkanı, gündem maddelerine geçilmeden önce Yerelsen Yönetim Kurulu Başkanına ve Genel Kurulumuzu onurlandıran konuklara söz verebileceğini duyurdu. Gündem dışı ilk konuşmayı Genel Başkanımız Münir KARALOĞLU gerçekleştirdi.

Konuşmasında, 2005 yılında kurulmuş olan Yerelsen’in amacı, vizyonu ve misyonu hakkında bilgilendirmede bulunan Genel Başkanımız Münir Karaloğlu, kuruluşundan bu güne kadar geçen üç yıllık kısa sürede Yerelsen’in çok önemli faaliyetler icra ettiğini söyledi ve bu faaliyetlerden ana başlıklar halinde bahsetti.

Yerelsen’in Kurulduğundan beri onlarca toplu iş sözleşmesi yaparak üyeleri adına önemli kazanımlara imza attığını söyleyen KARALOĞLU, üyelerini sıkıntıya sokan hükümlerin temizlendiğini ifade etti. Yapılan bu sözleşmelerde işçilerin hak ve menfaatlerinin korunmasının yanında, işverenin imkanları ve ödeme gücü doğrultusunda kamu yararı da gözetilmiştir dedi.

 
KARALOĞLU “Eski sözleşmeleri revize ederken yeni sözleşmelerde kamu yararı, üyemizin ödeme gücü ve çalışanlarımızın iş güvencesini prensip edindik. Yüksek hakem kuruluna giden sözleşmeleri takip ettik, üyelerimizin yargıya intikal eden konularında hukuki destek verdik. ” dedi.
Genel Başkanımız Münir KARALOĞLU, konuşmasının devamında özellikle Sendikanın bu sürede yapmış olduğu eğitim faaliyetleri üzerinde durdu. Mütevazı bütçe imkanları ile üyelerin eğitimine ve bilgilendirilmesine katkı sağladığı, sorunların çözümüne yardımcı olduğunu ifade etti. Avrupa Birliği fonlarından yararlanılarak projeler uygulandığını belirtti. Son olarak, Sendikanın kısa sürede hızlı bir gelişim gösterdiğini, üye sayısının 51’e ulaştığını, yeni dönemde üye sayımızın artırılması için çaba gösterileceğini belirterek Genel Kurulun herkese hayırlı olması dilek ve temennisi ile  sözlerine son verdi.
 
 

 Divan Başkanı Zeki TOÇOĞLU, Gündem dışı konuşmasını yapmak üzere Genel Kurulumuza katılımları ile bizleri onurlandıran BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Mürsel TURBAY, Türk-İş Genel Mali Sekreteri ve Demiryol-İş Sendikası Genel Başkanı Ergun ATALAY, Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Hizmet-İş Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp ALEMDAR, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim KARAOSMANOĞLU ve Kocaeli Valisi Gökhan SÖZER’i kürsüye davet etti.
 

 
KOCAELİ’DE KURULMASI GURUR VERİYOR

İşvereni ne kadar düşünüyorlarsa işçiyi de o kadar düşündüklerini ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim KARAOSMANOĞLU, “Yerelsen sadece bir işveren sendikası değil. Bu sendikanın taraftar olarak imzaladığı sözleşmelere bakın, tüzüğünü okuyun, bu sendikanın işverenle işçi arasında nasıl hassas bir bağ kurduğunu göreceksiniz. İşçi sağlığından AB sürecinin çalışma hayatına etkilerine kadar birçok konuda Yerelsen seminerler, konferanslar düzenliyor. Türkiye çapında faaliyet gösteren bu sendikanın, Kocaeli’de kurulmuş olmasından gurur duyuyorum” dedi.

 

 
Genel Kurula hitaben yapılan konuşmaların ardından verilmiş olan bir saatlik ara sonrası Divan Başkanı Zeki TOÇOĞLU, Gündem maddelerinin müzakere edilmesi ve oylamalarına geçilmesi amacıyla oturumu tekrar açtı.

Genel Kurul gündem maddelerinin Oy birliği ile kabul edilmesi ve başka bir önergenin olmadığı bildirildiğinden Divan Başkanı, Genel Kurulun 1. günü için belirlenen gündem maddelerinin tamamlandığını, Genel Kurulun hayırlı olmasını belirterek 1. gün oturumunun kapatıldığını duyurdu.

 

 
Genel Kurulun 2. gününde Sendikamızın zorunlu organları, Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarında görev alacak kişilerin belirlenmesi için seçim yapıldı. Sendikamızın Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları aşağıdaki isimlerden oluşmuştur.  
 

Yönetim Kurulu     

– Münir KARALOĞLU                                          

– Mustafa ÇÖPOĞLU

– İbrahim PEHLİVAN

– Mehmet ELLİBEŞ

– Zeki TOÇOĞLU

– Barbaros H. BİNİCİOĞLU

– Halil Vehbi YENİCE

 

Denetleme Kurulu      

– Ali İNCİ    

– İlhan BAYRAM      

– Şükrü KARABACAK 

 

Disiplin Kurulu           

– Ahmet GENÇ            

– Kemal ALTUNEL

– Mehmet ÇAKMAK