BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
780
2022'DE
BAĞITLANAN TİS
74
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
29
GÜNCELLENME TARİHİ: 04.12.2023

YERELSEN’DE ARAYIN:

Yerelsen 6. Olağan Genel Kurul Duyurusu


14 Kasım Pazartesi 2022.

YERELSEN, Yerel Yönetimler kamu İşverenleri Sendikası 6. Olağan Genel Kurulu; aşağıdaki gündemle, 1 Aralık 2022 Perşembe günü saat 10.30’da Ramada Plaza Hotel -Yahyakaptan Mah.Şehit Ergün Köncü Sk. No:10 İzmit/KOCAELİ adresinde toplanacaktır. Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi de aynı gün ve aynı yerde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaması halinde, 5 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 10.30’da birinci toplantının yapılacağı yerde ve aynı saatte yapılacaktır.

GÜNDEM:

Toplantı tarihi: 5 Aralık 2022 Pazartesi  (Saat 10.30)

Toplantı Yeri: Ramada Plaza Hotel

Yahyakaptan Mah.Şehit Ergün Köncü Sk. No:10 İzmit/KOCAELİ

 

 • Açılış, Saygı duruşu, İstiklal Marşı
 • Başkanlık divanının seçimi
 • Protokol konuşmaları
 • Yönetim kurulu ve Denetim faaliyet raporlarının okunması
 • Raporlar üzerinde müzakere açılması
 • Bilanço, Bütçe Ödenekleri, Harcamalar ile faaliyet raporunun tetkik ve tasdiki
 • Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ibrası
 • Tüzük Değişikliğinin görüşülmesi
 • 2023-2024-2025-2026 yılları üye aidatlarının tespiti ve bu yıllara ait yeni dönem bütçelerinin tasdiki
 • Yönetim Kuruluna, gayrimenkul ve araç alımı veya kiralanması yetkisinin verilmesi
 • Yönetim ve Denetim Kurulu başkan ve üyelerine verilecek ücretler, her türlü ödenek ve yollukların tespiti
 • Sendika hizmetleri için geçici olarak görevlendirileceklere verilecek ücret ve yollukların tespiti
 • Teklif ve temenniler
 • Seçimler (Saat 12.00-17.00 )
 • Yönetim Kurulu
 • Denetim Kurulu
 • Disiplin Kurulu

 

MEVZUAT VE ANA TÜZÜĞÜMÜZ GEREĞİ İLAN OLUNUR.