BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
786
2024'DE
BAĞITLANAN TİS
6
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
30
GÜNCELLENME TARİHİ: 05.02.2024

YERELSEN’DE ARAYIN:

Yerelsen, Afyon Eğitim Seminerini başarıyla tamamladı…


8 Aralık Perşembe 2011.

Yerelsen, İş hayatının aktörleri olan işçi ve işverenlere yönelik olarak düzenlediği eğitim seminerlerine bir yenisini daha ekledi. Yerelsen,  2011 yılı eğitim semineri için Afyon’da bulunan Korel Hotel’i seçti.

30 Kasım- 04 Aralık tarihleri arasında Afyon Korel Otel’de, Belediye Başkanları ve Belediye Görevlilerine yönelik olarak “Kriz Yönetimi”, “Toplu İş Sözleşmesi ve İş Kanunu”  “SGK Mevzuatı” ,“Siyaset ve Marka Yönetimi” ve “İhale Mevzuatı” konularını içeren hizmet içi eğitim seminerini başarı ile icra etmiş bulunmaktadır.

 

Seminere başta Yerelsen Genel Başkanı Zeki TOÇOĞLU ve Genel Başkan Vekili Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU olmak üzere  Sendikaya üye belediyelerin başkanları, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Şube Müdürü, Şef, teknik personel ve büro personelleri ile Ülkemizin değişik bölgelerinden Sendika üyesi olmayan birçok Belediye Başkanından oluşan yaklaşık 340 kişi katıldı.

Yerelsen Genel Başkanı Zeki TOÇOĞLU seminerde yaptığı konuşmada “Yerelsen’in kuruluş amacını, kurulduğu günden bu güne kadar gerçekleştirdiği faaliyetleri dile getirdikten sonra  “ Bu güne kadarki  toplu iş sözleşmesi müzakere sürecinde, üyemiz işyeri ve işletmelerinin özellikleri ve ekonomik durumları ayrı ayrı değerlendirilerek çözüm üretme cihetine gidilmiştir. Sosyal ve ortak hükümlerde ise, bir iki hüküm istisna, paralellik sağlanmaya çalışılmış ve sonuca ulaşılmıştır.

Diğer taraftan, Toplu iş sözleşmesi dönemi dışında, sendikamızca üye kuruluşlarımızın insan kaynakları ve personel birimlerine danışmanlık hizmeti verilerek uygulamaya yönelik destek sağlanmış, Toplu iş sözleşmesi ile ilgili uygulamada karşılaşılan problemler konusunda mütâlaalar verilerek, üye kuruluşlarımız arasında uygulama birlikteliği tesis edilmeye çalışılmıştır.

Yeni dönemde yapılacak toplu iş sözleşmelerinde, sendikamızca belirlenen ilkeler doğrultusunda, üye işverenlerimizin ekonomik hak ve menfaatlerinin korunması yanında toplu iş sözleşmelerinde zaman ve kaynak israfına sebep olan ve amacı dışına çıkan uygulamalar konusunda gerekli incelemeler yapılıp, taraflarca kabul edilebilecek makul düzenlemelerin yapılması amaç olarak sürdürülecektir.” dedi.

Ayrıca, YERELSEN olarak eğitime önem vermekteyiz. Üyelerimiz aldıkları eğitimle daha donanımlı ve yaptıkları işlerde daha başarılı olacaklardır. Eğitim seminerlerimiz daha önce olduğu gibi bundan sonrada devam edecektir” şeklinde devam etti.

Eğitim programı süresince Belediye Başkanları ve Belediye Yöneticileri olarak iki farklı grup’a ayrılan katılımcılara alanında uzman kişiler tarafından eğitim verildi.

Eğitim seminerinin son gününde katılımcılara sertifikaları takdim edildi.