BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
808
2024'DE
BAĞITLANAN TİS
28
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
18
GÜNCELLENME TARİHİ: 03.05.2024

YERELSEN’DE ARAYIN:

4.Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapıldı


18 Ağustos Perşembe 2016.

9 (1368 x 912)

Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası IV. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, SEKA Park Otel’de yapıldı. YERELSEN’in IV. Olağanüstü Genel Kurulu’na, üye belediyelerimizden belediye başkanları, başkan yardımcıları, genel sekreter ve çeşitli müdürlüklerden temsilciler katıldı.

28 (1368 x 912)

Toplantıya İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlandı. Daha sonra verilen önerge neticesinde, sendikamızın ana tüzüğünün 13. maddesi gereği IV. Olağanüstü Genel Kurulu’nu yönetmek üzere divan başkanlığına Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli seçildi. Divan kâtipliğine ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Feyzullah Okumuş ile Altınordu Belediyesi Başkan Yardımcısı Aydın Şaşmaz seçildi.

Divanın oluşmasından sonra gündemin üçüncü maddesi olarak sendikamızın ulusal ve uluslararası düzeyde hak ve menfaatlerinin takibi, korunması ve endüstriyel ilişkiler alanında sendikamıza katkı sağlaması amacı ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’na (TİSK) üye olunması konusu gündeme getirildi.

TİSK üyeliği konusunda kısa bir açıklama yapan Sendikamız Genel Sekreteri Av. Mümtaz Uzun şunları söyledi:

“Türkiye’de işçi sendikalarının bağlı olduğun DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ gibi konfederasyonlar olduğu gibi işveren sendikaları için ise tek bir konfederasyon olan TİSK var. Sendikamızın TİSK’e üye olması noktasında fayda olduğuna dair tekliflerde bulunuldu. Kamu İşverenleri sendikası olarak kamu ve diğer toplantılarda bizi temsilen söz sahibi muhataplar bulamakta zorlanıyoruz. Özellikle yaptığımız toplu iş sözleşmeleri Yüksek Hakem Kuruluna gittiğinde, bu kurulda sendika olarak bir temsilcimizin olması bizim açımızdan oldukça faydalı olacaktır. Bu açıdan sendikamıza TİSK üyeliği teklifi önerildi. Esasen daha önceki genel kurlumuzda TİSK üyeliği için yönetim kuruluna yetki vermiştik. Fakat Çalışma Bakanlığının buna itirazı oldu. Bunun yönetim kuruluna yetki verilmesiyle değil de bizzat genel kurulda belirtilmesi gerektiğini ileri sürdüğü için bu genel kurulu yapmak ihtiyacı doğdu. Uygun görülürse hemen müracaatımızı yaparak üyeliğimizi başlatacağız.”

Av. Mümtaz Uzun’un konuşmasından sonra oylamaya sunulan öneri oy birliği ile kabul edilerek sendikamızın TİSK üyeliğine karar verildi.

Oylama sonrası teklif ve temenniler kısmına geçildi. Burada kısa bir değerlendirme yapan Genel Başkan Vekilimiz Dr. Mustafa Çöpoğlu katılımcılara, son anda gelişen gündem değişikliği nedeniyle toplantıya katılamayan Genel Başkanımız Zeki Toçoğlu’nun selamını ilettikten sonra şunları söyledi:

“Sendika olarak daha önce yaptığımız genel kurulumuzda işveren sendikası konfederasyonuna üye olma noktasında karar almış ve yönetim kuruluna bu konuda yetki vermiştik. Esasen biz şuan sendika olarak kayıtlarda TİSK’İn üyesi gözükmekteyiz ve üyeliğimizden bu yana da birtakım hizmetler aldık. Fakat Çalışma Bakanlığı yönetime verilen yetki ile konfederasyona başvurulmayacağını, bizatihi genel kurul kararı alınması gerektiğini belirtince bu olağanüstü genel kurulunu yapmak zorunda kaldık. Bu üyeliğin sendikamıza katacağı en büyük fayda Yüksek Hakem Kuruluna giden sözleşmelerimizin geri dönüşümünde alınacaktır. Malumunuz, Yüksek Hakem Kurulunda gerek hükümetin, gerek işçi sendikalarının gerekse işveren sendikalarının temsilcileri oluyor. Konfederasyon düzeyinde örgütlenmeyince de oraya temsilci koyamıyoruz. Yani şuanda bizim yaptığımız çalışma tamamen üyelerimizin faydasına yöneliktir. Üyelerimiz adına yürüttüğümüz toplu iş sözleşmelerinin yüksek hakem kuruluna intikal etmesi durumunda onarın hak ve menfaatlerini korunması adına yaptığımız bir çalışmadır.

Malum ülkemizde bir darbe girişimi oldu. YERELSEN olarak ulusal gazetelere tam sayfa ilanlar vererek bu menfur girişimi lanetledik. Daha önceki dönemlerde genel kurullar dışında da üyelerimizle bir araya gelebiliyorduk. Fakat seçimlerin araya girmesi ve çeşitli olağanüstü durumların yaşanması nedeni ile en son yaptığımız genel kurul sonrasında bir araya gelemedik. İnşallah bundan sonraki süreçte sendika olarak bütün üyelerimizi Ordu ilimizde davet ederek istişare toplantılarımıza hız vereceğiz.

Sendikamızın üyelik çalışmaları hızla devam etmektedir. Üyelik noktasında en son Erzincan Belediyesi sendikamıza üye oldu. Aydın ve Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin üyelik görüşmeleri ise devam etmektedir. Şuan itibari ile altı büyükşehir, on iki il belediyesi olmak üzere Türkiye genelinde toplam 88 üyemiz bulunmaktadır. Sendikamız 2005 yılında, kurulduğu dönemden buyana tecrübeli ekibi ile üyelerimize hizmet vermeye devam etmektedir. Bu anlamda ekibime çok teşekkür ediyorum. İnşallah sendikamız daha da büyüyüp gelişecektir. Daha önce, üç ayda bir yaptığımız istişare toplantılarına da bölgesel olarak devam edeceğiz.”

Genel Başkan Vekilimiz Dr. Mustafa Çapoğlu’nun konuşmasından sonra öğlen yemeğine geçilerek toplantı sona erdi.