BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
512
2021'DE
BAĞITLANAN TİS
31
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
20

YERELSEN’DE ARAYIN:

YERELSEN Tanıtım Kitabı

Günümüzde,
Sendikacılık anlayışının değiştiğinin, artık sendikaların ilgi alanlarının
sadece ücret pazarlığı yapmak olmadığının ve sendikaların içinde bulunduğu
topluma ve temsil ettiği üyelerine karşı da sorumlulukları olduğunun bilincinde
olan YERELSEN, profesyonel anlamda yürüttüğü Toplu İş Sözleşmeleri görüşmeleri
ve uygulanmasındaki danışmanlık hizmetinin yanı sıra,  başta 
AB destekli YEREL İŞ BARIŞI PROJESİ olmak üzere işveren, üye işveren
işçileri ve halka yönelik pek çok
eğitsel ve sosyal faaliyete imza atmıştır. Kuruluş amacına yönelik  seminerler ve konferanslar düzenleyerek
çalışma hayatına yönelik kitaplar çıkarmış, üyelerinin ve çalışma hayatının
istifadesine sunmuştur.

Çalışmanın toplum
adına doğurduğu faydaları en üst seviyeye çıkarma ilkesiyle hareket eden
YERELSEN, bunun ancak etkili bir bilgilenme, eğitim ve iletişim sayesinde
olacağına inanmaktadır.

Bu amaçla, daha
önce Yerel İş Barışı  Projesi Kongresinde,
tebliğ sahiplerince sunulan tebliğleri “Yerel İş Barışı Kongre Tebliğleri”
adıyla; Aynı şekilde, Kocaeli’de İş
Sağlığı ve Güvenliği Projesi’nde tebliğ sahiplerince sunulan tebliğleri ise, “İş
Sağlığı ve Güvenliği El Kitabı” adıyla kitaplaştırılarak, üyelerinin ve  çalışma hayatının istifadesine sunmuştur.

Son olarak, YERELSEN’in
yapısı, işleyişi ve çalışmaları hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı YERELSEN
tanıtım kitabını çıkararak  üyelerinin
ve  çalışma hayatının istifadesine
sunmuştur.