BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
808
2024'DE
BAĞITLANAN TİS
28
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
18
GÜNCELLENME TARİHİ: 03.05.2024

YERELSEN’DE ARAYIN:

Yerelsen16. Ulusal Eğitim Programı Afyonkarahisar’da Gerçekleştirildi


27 Kasım Pazartesi 2017.

Sendikamızın yurt içi eğitim faaliyetleri kapsamında düzenlediği 16. Ulusal Eğitim Semineri Afyonkarahisar’da tamamlandı. 23-26 Kasım tarihleri arasında Afyonkarahisar Akrones Otel’de düzenlenen eğitim seminerine sendikamıza üye kuruluşların yetkilileri ve aileleri ile toplam 161 kişi katıldı.

Yaklaşık sekiz saat süren eğitim kapsamında Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Danışmanı Mustafa Baştaş tarafından katılımcılara temel iş hukuku uygulamaları, iş sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları, çalışma süreleri, İş Kanunu’nda düzenlenen izin ve tatiller ile temel iş sağlığı güvenliği uygulamaları başlıkları altında eğitim semineri verildi.

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Danışmanı Mustafa Baştaş tarafından verilen eğitim semineri öncesinde sendikamız Genel Sekreteri Av. Mümtaz Uzun kısa bir selamlama konuşması yaptı.
Başta belediyeler olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesinin gerektiğini bunun da iş hukuku ve uygulamalarının kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yöneticiler tarafından iyi bir şekilde bilinmesi ve uygulanması gerektiğini söyledi. Eksik bilinen ve uygulanan iş hukuku ve uygulamalarının yöneticilerimize zimmet olarak geri döndüğünü ve mağduriyetlerin yaşandığını ifade etti. Bu bağlamda Yerelsen’in düzenlemiş olduğu eğitim programlarının önemli bir yer tuttuğuna değinen Uzun, eğitim programımıza katılımın yüksek olmasından dolayı memnuniyet duyduğunu söyleyerek konuşmasını tamamladı.

İş Hukuku Uygulamaları ve Güncel Sorunlar
Yerelsen Genel Sekreteri Av. Mümtaz Uzun’un konuşmasından sonra Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Danışmanı Mustafa Baştaş tarafından verilecek eğitim seminerine geçildi. Baştaş, ilk olarak İş Hukuku’nun Temel İlkeleri başlıklı sunumunu yaptı. Ardından İş Hukuku’nun kavramları konusunu dile getiren Başta, bu bağlamda işyeri, işveren vekili gibi kavramların tanımlamasını ve uygulama kaynaklı sorunlarını anlattı. Sonrasında Altişveren/taşeron konusunu detaylı bir şekilde ele alan Baştaş, uygulamanın yol açtığı problemlere değindi. Mustafa Baştaş sunumunun bu bölümünde en çok sorun yaşanan muvazaalı ilişki konusunu ele alırken asıl işveren/ alt işveren sorumluluklarını da anlatarak altişveren/taşeron konusunu bitirdi.

Baştaş, seminerin ikinci bölümünde ise iş sözleşmesinin unsurları ve çeşitleri konusuna giriş yaptı. İşçinin borçları, İşverenin borçları, ayrımcılık tazminatı, kötü niyet tazminatı gibi konulara değindi.

Mustafa Baştaş sunumunun bundan sonraki bölümünde ise iş sözleşmesi türleri konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Bu bağlamda sürekli/süreksiz iş sözleşmeleri, belirli süreli iş sözleşmeleri, belirsiz süreli iş sözleşmeleri, kısmi ve tam süreli iş sözleşmeleri, takım sözleşmeleri, deneme süreli iş sözleşmeleri, çağrı üzerine çalışma iş sözleşmeleri,uzaktan çalışma iş sözleşmeleri ve geçici iş ilişkisi kuran sözleşmeler gibi konu başlıkları üzerinden doğru bir perspektifin nasıl geliştirilebileceğini anlattı.

Verilen aranın ardından son olarak iş sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları konusuna detaylı bir şekilde yapmış olduğu çalışmaları katılımcılar ile paylaşan Baştaş, İş sözleşmesinin Feshi, ihbar tazminatı, iş güvencesi, iş mahkemeleri kanunu ve zorunlu arabuluculuk, iş sözleşmesinin derhal feshi ve kıdem tazminatı konularını Yargıtay kararları ile detaylı bir şekilde işleyerek sunumunu tamamladı.

Eğitim Semineri’nin ikinci gününde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Arif Yavuz bir sunum gerçekleştirdi. Yavuz sunumunda, Dünyada ve Türkiye’de yaşanan politik ekonomideki son gelişmeler, Dünya’da ve Türkiye’de ekonomik ve politik güçler, gezi parkı olayları nedenleri ve sonuçları, haince planlanan 15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye’nin komşuları ile ilişkileri, geçmişten bazı örneklerle geleceğe dönük bazı siyasi ve ekonomik analizler gerçekleştirdi. Yavuz, sunumunun sonunda ise hükümete yapmış olduğu bazı raporlamaları dinleyiciler ile paylaştı.

Eğitim Semineri’nin son bölümünde Yerelsen Genel Başkan Vekili Dr.Mustafa Çöpoğlu kapanış programını gerçekleştirdi. Çöpoğlu, katılımcılara Yerelsen’in düzenlemiş olduğu 16.Ulusal Eğitim Programına ilgi gösterilmesinden dolayı teşekkür etti. Çöpoğlu konuşmasında: “Yerelsen kurulduğu günden beri üyelerine yönelik düzenli bir şekilde eğitim programları düzenlemektedir. Bu anlamda üyelerinden sürekli olumlu geri dönüş alınması bu programların önemini ortaya koymaktadır. Yerelsenin kurulduğu günden bu yana kamu yararını ön planda tutan anlayışla hareket etmektedir” dedi. Çöpoğlu, ilk önce belediyelerin sonrasında şirketlerin ve şimdi gelinen noktada Kalkınma ajanslarının Yerelsen’e üye olduğunu belirterek, katılımcıları Yerelsen konusunda bilgilendirdi. Çöpoğlu konuşmasının son bölümünde ise şunları kaydetti: “Belediye ve şirketlerin yönetimlerinin imzaladığı toplu iş sözleşmelerinde bir hakkaniyet, bir kamu yararı, devlet ve millet yararı gözetmek YERELSEN’in misyonudur. İnşallah ilerleyen dönemlerde sizlerin de teveccühü ile yeni eğitim seminerleri düzenlemeye devam edeceğiz.”

Dr. Mustafa Çöpoğlu katılımcılara ve eğitim seminerinde görev alanlara ve tüm YERELSEN ekibine teşekkür etti. Genel Başkan Vekilimizin konuşmasından sonra katılımcılara sertifikaları verildi.