BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
808
2024'DE
BAĞITLANAN TİS
28
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
18
GÜNCELLENME TARİHİ: 03.05.2024

YERELSEN’DE ARAYIN:

Yerelsen’den Anayasa değişikliği paketine destek..


31 Mart Çarşamba 2010.

 

 

YERELSEN Genel Başkanı Sayın Zeki TOÇOĞLU’nun Anayasa Değişiklikleri  İle İlgili Basın Açıklamasının tam metni;

 


 

 

Ne yazık ki Demokrasi tarihimiz darbelerle kesintiye uğramış ve her darbe sonrası halkımıza sorulmadan Anayasalar hazırlanmıştır. Ülkemiz son 30 yıldır darbe ürünü olan bir Anayasa tarafından idare edilmektedir.


1982 Anayasasının üzerinde çeşitli tarihlerde parlamentoda değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin gündeminde yer alan Anayasa değişikliklerini de bu bağlamda görüyoruz. Önceki dönemlerdeki parlamentomuz gibi milletimizin hür iradesi ile seçilmiş meclisimiz hem Anayasayı değiştirme hem de yep yeni bir Anayasa hazırlama yetki ve sorumluluğundadır.


Güçlü demokrasi ile güçlü ekonomi arasında çok sıkı bir bağ vardır. Bu nedenle demokrasimizi güçlendirecek, siyasi ve ekonomik istikrarımızı sağlayacak, yerli ve yabancı yatırımcılar nezdinde Türkiye’yi daha güvenilir kılacak her çalışmayı ve atılacak her adımı desteklemeyi üzerimize bir borç biliyoruz.


Anayasanın tamamının değiştirilmesi esas hedefimiz ve beklentimiz olmakla birlikte, kamuoyuna açıklanan 23 maddelik bu paketin,  yıllardan beri dile getirilen ama bir türlü gerçekleştirilemeyen, toplumun hak ve özgürlüklerini genişleten ve ülkemizi çağdaş dünya ile bütünleştirecek köklü değişikliklerin başlangıcı olarak görüyoruz.


Sendikamız sivil örgütlenmenin önündeki tüm engellerin kaldırılmasını savunmaktadır.  Değişiklik paketinde yer alan memurlara toplu sözleşme hakkı veren düzenlemeyi çok önemli buluyoruz.   Bu açılım sayıları yaklaşık 2 milyonu bulan kamu çalışanlarının özlemle beklediği bir düzenlemedir. Bu değişiklik ayrıca, birçok belediyede,  ulusal düzenleme olmamasına rağmen, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) bu 87,98 ve 151 sayılı sözleşmelerine dayanılarak imzalanan  “Sosyal Denge Sözleşmeleri” ndeki ihtilafları da sona erdirecek, yerel yönetimlerde istihdam edilen on binlerce memurumuzu memnun edecektir.


Bugün Anayasanın değiştirilmesi konusunda siyasi sahada uzlaşma görülmese de kuvvetli toplumsal uzlaşma mevcuttur. Bu nedenle tüm siyasi aktörler, tüm toplum kesimleri olarak,  bireysel siyasi hesaplaşmaları bir tarafa bırakıp, toplumda var olan bu uzlaşmayı iyi okumalıyız.  2007 yılında kaçırılan fırsatı iyi değerlendirmeliyiz ve Anayasa değişikliğine destek olmalıyız.


 


Kamuoyuna saygı ile duyurulur.