BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
760
2022'DE
BAĞITLANAN TİS
57
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
23
GÜNCELLENME TARİHİ: 07.04.2023

YERELSEN’DE ARAYIN:

Yerelsen’den Basın Açıklaması

4 Nisan 2021’de ülkemiz gündemine düşen 103 emekli amiralin ortak imzalı bildirisini şiddetle kınıyoruz. Antidemokratik, vesayetçi günleri hatırlatan bildirinin gerek yayınlanış biçimi ve gerekse de vermeye çalıştığı mesajlar bir muhtırayı hatırlatmaktadır. Yakın tarihimiz ne yazıkki bu örneklerle doludur. Demokratik işleyişi zedelemeye ve diyalog ortamını ortadan kaldırarak kutuplaşmayı artırmayı amaçlayan bu ve benzeri girişimlerin hiçbir şekilde hafifletilecek ya da masum sayılacak herhangi bir tarafı bulunmamaktadır.

Muhtıra siyasetinin organize bir çabası olan bu çalışmanın sadece ülke içi gündemi hedeflemediği de açıktır. Verdiği mesajlar ile Türkiye’nin uluslararası imajını da hedefleyen bu girişimin kabul edilebilir olmadığı vurgulanmalıdır. Milli iradenin meşru temsilcilerine adeta parmak sallayan ve tehdit eden bu anlayışın Türkiye’yi yeniden vesayetçi günlere, toplumun ortak hafızasında mahkum olmuş karanlık dönemlere geri götürmek istediği bilinmelidir.

Muhtıra, darbe ve vesayet girişimlerinin açtığı yaralar henüz çok taze iken bu bildiri ile hedeflenmek istenen amaçların ülke yararına bir katkısı olmadığı çok açıktır. Yerelsen olarak bu hadsiz girişimi kınıyor, milli iradeye karşı yapılan her girişimi antidemokratik bir çaba olarak gördüğümüzü kamuoyuyla paylaşıyoruz.