BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
786
2024'DE
BAĞITLANAN TİS
6
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
30
GÜNCELLENME TARİHİ: 05.02.2024

YERELSEN’DE ARAYIN:

Yerelsen’den Eğitim Semineri


23 Aralık Çarşamba 2009.

Sendikamız tarafından Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden onaylı 15.01.2010-19.01.2010 tarihleri arasında Alanya/Antalya Bera Hotel‘de, Belediye Başkanları ve Belediye Görevlilerine yönelik olarak “Siyaset ve Ahlak”, “Medya İlişkileri Yönetimi”, “Siyaset ve Marka Yönetimi”, “İletişim”, “İhale Mevzuatı”, “Personel Mevzuatı” konularını içeren bir hizmet içi eğitim semineri düzenlenecektir.


 


 


Eğitim seminerimize Belediyeler ve bağlı kuruluşları, mahalli idareler, köylere hizmet götürme, sulama birlikleri ve il genel meclislerinde görevli başkan, meclis üyeleri, hesap işleri, fen, imar, yazı, personel işleri ve diğer birimlerde görevli olanlar katılabilecektir.


 

Ayrıca, arzu edilmesi halinde katılımcıların eş, çocuk ve diğer yakınları da bu programa iştirak edebilirler.