BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
760
2022'DE
BAĞITLANAN TİS
57
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
23
GÜNCELLENME TARİHİ: 07.04.2023

YERELSEN’DE ARAYIN:

Yerelsen’den Eğitim Semineri

Sendikamız tarafından Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden onaylı 15.01.2010-19.01.2010 tarihleri arasında Alanya/Antalya Bera Hotel‘de, Belediye Başkanları ve Belediye Görevlilerine yönelik olarak “Siyaset ve Ahlak”, “Medya İlişkileri Yönetimi”, “Siyaset ve Marka Yönetimi”, “İletişim”, “İhale Mevzuatı”, “Personel Mevzuatı” konularını içeren bir hizmet içi eğitim semineri düzenlenecektir.


 


 


Eğitim seminerimize Belediyeler ve bağlı kuruluşları, mahalli idareler, köylere hizmet götürme, sulama birlikleri ve il genel meclislerinde görevli başkan, meclis üyeleri, hesap işleri, fen, imar, yazı, personel işleri ve diğer birimlerde görevli olanlar katılabilecektir.


 

Ayrıca, arzu edilmesi halinde katılımcıların eş, çocuk ve diğer yakınları da bu programa iştirak edebilirler.