BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
808
2024'DE
BAĞITLANAN TİS
28
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
18
GÜNCELLENME TARİHİ: 03.05.2024

YERELSEN’DE ARAYIN:

Yerelsen’den Sözde Ermeni Soykırımı Yasa Tasarısına Protesto Geldi…


3 Ocak Salı 2012.

FRANSIZ MİLLİ MECLİS’İNDE KABUL EDİLEN “SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI’NI İNKÂR YASASI” GÜLÜNÇ OLDUĞU KADAR ACI BİR İRONİDİR.

YEREL-SEN Genel Başkanı Zeki Toçoğlu Ermeni iddialarının reddedilmesini suç sayan yasa teklifinin Fransız meclisinde onaylanması ile ilgili bir basın açıklaması yayınladı.

Başkan Toçoğlu açıklamasında, “Uluslararası tarihçileri ve araştırmacıları bir araya getirmek suretiyle sözde Ermeni soykırımı iddialarının incelenmesi ve aydınlatılması yönünde Türk Hükümeti ve devleti bugüne kadar pek çok çalışma yapmıştır, arşivlerini açmıştır. Yapılan çalışmalarda bahsi geçen tarihlerde asıl soykırıma tabi tutulanların söz konusu coğrafyada yaşayan Türkler ve diğer Müslüman unsurlar olduğu görülmüştür.

Sendikamız da her konuda olduğu gibi; tarihin de objektif bir şekilde değerlendirilmesinden yanadır. Bu nedenle tarihin politik hesaplarla hayal mahsulleriyle şekillendirilmeye çalışılmasına karşı çıkmaktadır. Dolayısıyla da Türk Hükümeti’nin, ‘tarihi tarihçilere bırakma’ düşüncesine katılmakta ve bu konuda bütün ülkelerin destek vermesini beklemektedir.

Arşivlerin incelenmesine izin vermeyen ve bunu istemeyen Ermenistan’ın ve Ermeni diasporasının politik amaçlar taşıdıkları ve söz konusu dönemdeki kendi suçlarını gizlemek istedikleri açıktır. 

Diğer yandan, tarih bilimini bir yana bırakarak, çeşitli dogma ve politik saplantılarla Ermeni soykırımını reddetmeyi suç sayan bir yasayı kabul eden ve dost Fransız halkını temsil etmediğine inandığımız Fransız parlamenterlerin, aslında bilimin gelişmesi, demokrasi ve insan hakları konusunda sınıfta kaldıkları açıktır. 

Yüzünü asırlardır Avrupa’ya dönmüş olan Türkiye’yi küstürmek ve yalan-yanlış iddialarla yıpratmak isteyenler unutmamalıdırlar ki; Türkiye’siz bir Avrupa düşünülemez. Özellikle insan hakları konusunda Türkiye’ye ders vermek isteyenlerin, düşünce ve ifade özgürlüğüne getirmek istedikleri kısıtlamalar, onların geçmişte yaptıkları hataları asla gizlemeyecektir.

Fransa’nın Birinci Dünya Savaşı ardından Kahramanmaraş’ta, Şanlıurfa’da, Gaziantep’te ve diğer Türk kentlerinde Ermeni çeteleriyle bir olup yaptıkları katliamlarda dökülen kanlar daha kurumadan 22 Aralık 2011 günü, Fransız Millî Meclis’inde kabul edilen “Sözde Ermeni Soykırımı’nı İnkâr Yasası” gülünç olduğu kadar acı bir ironidir.

Kamuoyuna ve dost Fransız halkına saygı ile duyurulu

 

Zeki TOÇOĞLU

YERELSEN Genel  Başkanı