BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
808
2024'DE
BAĞITLANAN TİS
28
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
18
GÜNCELLENME TARİHİ: 03.05.2024

YERELSEN’DE ARAYIN:

Yerelsen’den Yeni Kitaplar Çıktı


17 Eylül Salı 2019.

 

Yerelsen, üyelerini ve tüm ilgilileri bilgilendiren yayıncılık faaliyetlerini sürdüyor. Bu kapsamda iki yeni eseri okuyucularına sunan Yerelsen, belediyecilik, kamu işveren sendikacılığı ve yasal mevzuatlar konusunda güncel gelişmeleri paylaşıyor.

Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU editörlüğünde çıkan “Türkiye’de Kamu İşveren Sendikacılığının Gelişimi” adlı eserde işveren sendikacılığının gelişimi hakkında bilgi verilmektedir. Kitapta sendika kavramı işçi ve işveren sendikaları bağlamında açıklanmış, Osmanlı’dan günümüze işveren sendikacılığının tarihsel gelişimi incelenmiştir. Değerli akademisyenlerin yazı ve katkılarıyla oluşan kitap DER Yayınları’ndan çıktı.

Yerelsen’in yayınlanan bir diğer kitabı ise Yerelsen Genel Sekreteri Ali DANIŞ ve sendika uzmanları Hasan TENLİK ve Melih KURAN tarafından hazırlanan “Çalışma Mevzuatı” oldu. Kitap 4857, 1475, 6356, 6331, 2429, 6301 ve 6772 sayılı kanun maddelerini ve bu kanunlara ilişkin yönetmelik ve tebliğleri içermektedir.