BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
808
2024'DE
BAĞITLANAN TİS
28
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
18
GÜNCELLENME TARİHİ: 03.05.2024

YERELSEN’DE ARAYIN:

Yerelsen’den yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hakkında açıklama…


5 Temmuz Perşembe 2012.

Sendikamız Genel Başkanı Zeki Toçoğlu, geçtiğimiz günlerde Meclis’de görüşülüp kabul edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hakkında bir basın açıklaması yayınlamıştır. Açıklamanın içeriği aşağıdaki şekildedir.

Gelişmiş ülke; ekonomik olarak sadece belirli bir büyüklüğe sahip ülke değil, aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almış, çalışanların yaşam hakkını her şeyin önünde gören ülkedir.

İnsanın yaptığı işi nedeniyle sağlığını kaybetmesine asla izin verilemez. Uygar ülkelerde olduğu gibi sağlıklı iş ortamının geliştirilmesi, sağlığın korunması, çalışanların ve işverenlerin eğitilmesi, bilinçlendirilmesi, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması en önemli görevimiz olmalıdır.

ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü)kaynaklarına göre Dünya’da her yıl 1.2 milyon kişi iş kazaları ve meslek hastalıkları dolayısıyla hayatını kaybetmektedir. Yine her yıl 250 milyon insan iş kazaları ve 160 milyon insan ise meslek hastalıkları sonucu ortaya çıkan zararlara maruz kalmaktadır. Ülkemizde her gün 172 iş kazası olmakta, 4 kişi iş kazası nedeniyle yaşamını kaybetmektedir. Ülkemizdeki iş kazaları ve meslek hastalıklarının yıllık maliyeti yaklaşık 7 milyar TL’dir. Bu tablonun maddi ve manevi maliyetinin yüksekliği tartışma götürmeyecek acı bir gerçektir.

Yapılan araştırmalar iş kazasında kaybettiğimiz çalışanlarımızı engellenebilir nedenlerden dolayı kaybettiğimizi ortaya koymaktadır. İnsan hayatının önlenebilir nedenlerden kaybedilmesi başta devletimize, biz sivil toplum örgütlerine, işverenlerimize ve tüm topluma önemli sorumluluklar yüklemektedir.

20 Haziran 2012’de yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, çalışma hayatımızın en önemli noksanlarından biri olan iş sağlığı ve güvenliği sorunu ile mücadele konusunda çok önemli bir adımdır.

Ülkemizde çalıştığı kurum, işyeri, sektör, çalışanın statüsü ve işyerindeki çalışan sayısı gibi sınırlamalara bakılmaksızın artık her bir çalışma sağlık ve iş güvenliği koruması altına alınmıştır.

Hükümetimizin ve parlamentomuzun hayata geçirdiği bu düzenleme ile ilerleyen yıllarda iş kazaları ve meslek hastalıklarından arınmış, iş barışı sağlanmış, ekonomisi ve refah seviyesi daha da yükselmiş bir Türkiye hedefine bir adım daha yaklaşacağız. Bu yasanın hazırlanmasında ve hayata geçirilmesinde emeği geçen başta sayın başbakanımız olmak üzere tüm hükümet üyelerimize, milletvekillerimize teşekkür ediyor,  çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir iş hayatı diliyorum.

 

 

Zeki TOÇOĞLU                                                                                                                         Yerelsen Genel Başkanı