BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
512
2021'DE
BAĞITLANAN TİS
31
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
20

YERELSEN’DE ARAYIN:

Yerelsen’in Yeni Sendika Organları

Yerelsen V. Olağanüstü Genel Kuruluna Göre Oluşan Sendikamız Organları

V. Olağanüstü Genel Kurulu sonucunda oluşan kesinleşmiş liste: