BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
760
2022'DE
BAĞITLANAN TİS
57
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
23
GÜNCELLENME TARİHİ: 07.04.2023

YERELSEN’DE ARAYIN:

Yıldırım’da Anlaşma Sağlandı

 

1 (1296 x 864)Sendikamızın üyelerinden Bursa’ya bağlı Yıldırım Belediyesi’nde uygulanmak üzere akdedilecek toplu iş sözleşmesi görüşmeleri nihayete erdi. Yıldırım Belediyesi’nde işveren adına görüşmelere katılan sendikamız ile Hizmet-İş Sendikası arasında gerçekleşen toplu iş sözleşmesi 24 Şubat 2015 tarihinde taraflar arası mutabakatla masada bağıtlandı.

Sendikamız ile Hizmet İş Sendikası yetkilileri arasında gerçekleşen toplu iş sözleşmesi anlaşma toplantısında Yıldırım Belediyesi’ni Belediye Başkanı Yardımcısı Mücahit Alkan ve Mali Hizmetler Müdürü Hakkı Togay Yılmaz temsil etti. İşveren tarafında Yerelsen adına Sendikamız Genel Sekreteri Av. Mümtaz Uzun ve sendika uzmanlarından Mete Bilgin ve Yavuz Altınışık yer aldı.