BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
512
2021'DE
BAĞITLANAN TİS
31
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
20

YERELSEN’DE ARAYIN:

Zorunlu Çalıştırma ( 2021)

50 VE DAHA FAZLA ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİNDE

ZORUNLU İŞÇİ ÇALIŞTIRMA ORANI

(01.01.2009 tarihinden  itibaren – 4857 s.K./Md.30,81,82)

 

Oranlar
 

Özel Sektör

 

Kamu Sektörü

 

Özürlü

 

%3

 

%4

 

Eski Hükümlü

 

 

 

%2

Terör Mağduru

 

Kadronun %1’i oranında
 

İşyeri Hekimi

 

En az 1 kişi

 

 

 

İş Güvenliği Uzmanı

 

En az 1 kişi