BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
512
2021'DE
BAĞITLANAN TİS
31
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
20

YERELSEN’DE ARAYIN:

Belediye Yönetimi ve Kamusal İlişkiler

Editörlüğünü Prof. Dr. Hamza Ateş ve Mücahit Bı- yıkoğlu’nun üstlendiği eser, üçlü serinin ikinci ki- tabı olarak okuyucularıyla buluştu. Kitapta; mülkî idare ile belediye yönetimi ilişkileri, büyükşehir belediyesi – ilçe belediyesi ilişkileri, belediyelerin mali sorunları ve çözüm önerileri, belediyelerdeki personel sorunları ve çalışma hayatı, belediye şir- ket ve iştirakleri, belediyelerin imar ve planlama fonksiyonları ile kentsel ve kırsal alan yönetimin- de büyükşehir deneyimi de 6360 sayılı Kanun ek- seninde ele alınıyor.

Belediye Yönetimi ve Kamusal İlişkiler, 6360 sayılı kanun ekseninde yerel yönetimlerdeki reformları değerlendiren, 10 yılı aşkın bir süredir devam ede- gelen mahalli idarelerdeki değişimlerin uygulayıcı tara arı akademik camia arasında tartışılma sü- reçlerini ele alıyor.

Kitap, daha önce bu düzeyde tartışılamamış önemli başlıkları ele alırken, olası çözümler ve alternatif önerileri de yapıcı bir dil ile okuyucusu ile paylaşıyor. Yeni reform dönemi ile birlikte kırsal ile şehir merkezlerinin aynı yerel idari yönetimler tarafından yönetilmesinin olası etkileri, ekonomik

ve sosyal yansımaları üzerine tartışmaları topar- layan eserde aynı zamanda reform sürecinin bun- dan sonraki dönemde nasıl ilerlemesi gerektiğine ilişkin de önemli birçok öneriyi paylaşıyor.

Kitap, birçok akademisyen ve katılımcının konu- lara ilişkin değerlendirme ile araştırmalarına yer verdiği gibi proje kapsamında gerçekleşen anket- lerin sonuçlarını da detaylı analizler ile okuyucu- larıyla paylaşıyor.

Kitap 7 farklı bölümden oluşurken, Sezai Öztop, Doç. Dr. Mustafa Lamba, Yrd. Doç. Dr. Ülkü Arık- boğa, Önder Kutlu, Selçuk Kahraman, Prof. Dr. Uğur Ömürgönülşen, Mücahit Bektaş, İbrahim Olgun ve Dilek Topçu’nun çalışmalarını içeriyor.

Kitapta, mülki idare ve belediye ilişkileri, 6360 sa- yılı kanuna ilişkin il ve ilçe belediyeleri ilişkileri, yine aynı kanuna ilişkin oluşabilecek mali sorun- lar ve çözüm önerileri ile personel sistemi ve ça- lışma hayatı, belediye şirket ve iştirakleri, imar ve planlama süreçleri ve kentsel ile kırsal alan yöne- timinde büyükşehir gibi bir başlıkları tartışmaya açıyor.

Kitabı online okuyabilmek için tıklayın