BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
512
2021'DE
BAĞITLANAN TİS
31
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
20

YERELSEN’DE ARAYIN:

ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ ( 2021 )

ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ

01/01/2021 – 31/12/2021

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

 

ASGARİ ÜCRET 3.577,50

 

SGK PRİMİ% 14 500,85

 

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 35,78

 

GELİR VERGİSİ% 15 (*) 187,82

 

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 268,31

 

DAMGA VERGİSİ% 0,759 27,15

 

KESİNTİLER TOPLAMI 751,60

 

NET ASGARİ ÜCRET (**) 2.825,90

 

 

İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET 3.577,50

 

 
SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (***) 554,51

 

 
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 71,55

 

 
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 4.203,56