BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
512
2021'DE
BAĞITLANAN TİS
31
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
20

YERELSEN’DE ARAYIN:

Eğitim Seminerlerine Devam

 

  

Sendikamız tarafından Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden onaylı 26.11.2008-30.11.2008 tarihleri arasında Alanya/Antalya Bera Hotel‘de, Belediye Başkanları ve Belediye Görevlilerine yönelik olarak “Siyaset ve Ahlak”, “Siyaset ve Marka Yönetimi”, “Siyasal Reklam”, “Siyasal İletişim”, “AB Sürecinde Yeni Belediyecilik Vizyonu”, “Seçmen Davranışına Etki Eden Faktörler”, “Medya İlişkileri Yönetimi”, “İhale Mevzuatı”, “Yıllara Sari Yapım İşlerinin Muhasebeleştirilmesi” , “SGK Mevzuatı” konularını içeren bir hizmet içi eğitim semineri düzenlenecektir.

 

 

 

Eğitim seminerimize Belediyeler ve bağlı kuruluşları, mahalli idareler, köylere hizmet götürme, sulama birlikleri ve il genel meclislerinde görevli başkan, meclis üyeleri, hesap işleri, fen, imar, yazı, personel işleri ve diğer birimlerde görevli olanlar katılabilecektir.


 


Ayrıca, arzu edilmesi halinde katılımcıların eş, çocuk ve diğer yakınları da bu programa iştirak edebilirler.