BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
512
2021'DE
BAĞITLANAN TİS
31
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
20

YERELSEN’DE ARAYIN:

İşkolları

İŞKOLLARI ( 2821 Sayılı Kanun Md.60 )

 

1.       Tarım ve ormancılık, avcılık ve balıkçılık,

2.       Madencilik,

3.       Petrol, kimya ve lastik,

4.       Gıda sanayii,

5.       Şeker,

6.       Dokuma,

7.       Deri,

8.       Ağaç,

9.       Kağıt,

10.   Basın ve yayın,

11.   Banka ve sigorta,

12.   Çimento, toprak ve cam,

13.   Metal,

14.   Gemi,

15.   İnşaat,

16.   Enerji,

17.   Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar.

18.   Kara taşımacılığı,

19.   Demiryolu taşımacılığı,

20.   Deniz taşımacılığı,

21.   Hava taşımacılığı,

22.   Ardiye ve antrepoculuk,

23.   Haberleşme,

24.   Sağlık,

25.   Konaklama ve eğlence yerleri,

26.   Milli savunma,

27.   Gazetecilik,

28.   Genel işler