BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
512
2021'DE
BAĞITLANAN TİS
31
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
20

YERELSEN’DE ARAYIN:

KANDIRA BELEDİYESİ’NDE İLK OTURUM YAPILDI

Sendikamız üyelerinden Kandıra Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ilk oturumu yapıldı. 26 Mart 2013 tarihinde başlayan görüşmede Kandıra Belediyesi’ni temsilen Yerelsen Genel Sekreteri Mümtaz Uzun, sendikamız uzmanlarından Mete Bilgin ve Hasan Tenlik hazır bulundu. Kandıra Belediyesi Başkanı Cengiz KAN’ın makamında gerçekleşen toplantıya Kandıra Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Cevat ÖZDEMİR ile Zabıta Müdürü Nihat KAYMAK’ın yanı sıra Kandıra Belediyesi’nde örgütlü bulunan Belediye İş sendikasından Osman Şar, Belediye İş Şube Mali Sekreteri İbrahim Varol, Belediye İş sendika üyeleri ve işyeri temsilcisi katıldı. 

Toplantı açılış konuşmasında işçilerle yapılacak toplu iş sözleşmesinin her iki tarafa da şimdiden hayırlı olmasını dileyen Cengiz Kan alınacak kararların hem belediye hem de belediye çalışanları için makul sonuçlar doğurması temennisinde bulundu.

Yapılan görüşmeler sonucunda işçi sendikası teklif taslağındaki 62 maddeden 18’i geçilerek ücrete yönelik maddelerin ertelenmesi yoluna gidildi.  Alınan kararlar sonucunda toplantı, bir sonraki görüşmenin 05 Nisan 2013 tarihinde yapılmasına karar verilerek son buldu.