BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
803
2024'DE
BAĞITLANAN TİS
23
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
14
GÜNCELLENME TARİHİ: 06.03.2024

YERELSEN’DE ARAYIN:

Kıdem tazminatı tavanı arttırıldı…


19 Kasım Cuma 2010.

 05 /Temmuz /2011 Tarihli ve 27985 2. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete yayımlanan 2011/2022 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Kıdem tazminatı tavanı arttırıldı.

Genelgeyle 1.7.2011 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavanı 2.731,85  TL olmuştur.