BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
512
2021'DE
BAĞITLANAN TİS
31
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
20

YERELSEN’DE ARAYIN:

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ’NDE İLK OTURUM

Sendikamız üyelerinden Kocaeli İl Özel İdaresi’nde uygulanmak üzere akdedilecek toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ilk oturumu gerçekleşti. 09 Ocak 2014 tarihinde İl Özel İdaresi toplantı salonunda gerçekleşen oturuma genel sekreterimiz Av. Mümtaz Uzun, sendika uzmanlarımızdan Hasan Tenlik ve Yavuz Altınışık katıldı. Kocaeli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Burhan Eres’in de iştirak ettiği oturumda genel sekreter yardımcısı İrfan Çakmak, İnsan Kaynakları Müdürü Kemal Durmuş ve Mali Hizmetler Müdürü Yüksel Beldüz hazır bulundu.

İL ÖZEL (2592 x 1560)

Sendikamız ile Kop İş Sendikası arasında gerçekleşen toplantıya İl Özel İdaresi çalışanlarını temsilen Kop İş Sakarya Şube Başkanı Şevket Ulusinan , Kop İş Sendikası Mali Sekreteri Celal Çobanoğlu ve sendika temsilcisi Atıf Kartal katıldı.

Yapılan toplantıda, işçi sendikası tarafından sunulan teklif taslağındaki 43 asıl, 2 geçici madde görüşüldü. Görüşme sonunda teklif taslağındaki 35 madde üzerinde anlaşma sağlanarak kalan 8 maddenin yeniden görüşülmesi için 11 Şubat 2014 tarihine gün verildi..