BUGÜNE KADAR BAĞITLANAN TİS
760
2022'DE
BAĞITLANAN TİS
57
DEVAM EDEN TİS GÖRÜŞMELERİ
23
GÜNCELLENME TARİHİ: 07.04.2023

YERELSEN’DE ARAYIN:

Kocaeli’de İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Seminerleri

Kocaeli’de üye belediye ve belediye iştiraklerinin bünyesinde bulundurduğu 7500 işçinin “Iş Sağlı ve Güvenliği” konularında bilinçlendirilmesi amacıyla Sendikamızın üstlenmiş olduğu “Kocaeli’de İş Sağlığı ve Güvenliği” adlı proje kapsamında bir dizi Eğitim semineri gerçekleştirildi.
 

Verilen seminerler sonunda “formen” vasfı kazandırılacak işçi temsilcileri, iş sağlığı ve güvenliği konusunda aldıkları eğitimleri çalıştıkları kurumlardaki İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları üyelerine aktarıp, her işyerinde iş kazalarına karşı gerekli hassasiyetin oluşturulması ile iş kazalarının en aza indirilmesini sağlayacak.


Sendikamıza
üye olan belediyeler ve belediye şirketlerindeki toplam 74 sağlık ve
güvenlik işyeri temsilcisini eğiterek formen vasfı kazandırılması,
nihayetinde Kocaeli’de İş Sağlığı ve Güvenliğinin artırılması ile iş
kazalarının azaltılması amacı doğrultusunda 23.03.2009 günü başlatmış
olduğumuz eğitim seminerlerine 25.03.2009 günü Başkan Vekilimiz Dr.
Mustafa ÇÖPOĞLU’nun da katılımı ile Dr. Lütfi ALPSOY’un ”Güvenlik ve
Kaza Önleme” konusundaki sunumu ile devam edilmiştir. 

 

06.04.2009 günü Bülent BALER tarafından “İlk Yardım ve Kurtarma” konulu
bir sunum gerçekleştirildi. Bu sunumda özellikle ilk yardımın önemine
dikkat çeken Baler, böyle durumlarda neler yapılması konusunda
katılımcılara ayrıntılı bilgi verdi.

 

08.04.2009
günü “Yangından ve Zararlı Gazlardan Sakınılması” konulu bir sunum
gerçekleştiren Hatice Öncü YÜREKKORKUTAN, bu durumlarda neler yapılması
gerektiğini yaşanmış örnekleri ile birlikte anlattı.

Son olarak,
15.04.2009 günü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı
Süleyman BÜYÜKŞAHİN tarafından “Gürültüden Sakınılması” konulu sunum
gerçekleştirildi.